Aftreden voorzitter Luppo Kuper

Luppo Kuper, een “begrip” in de Dobermann- en hondensportwereld. Een man met veel passie en liefde voor De Dobermann. Niet alleen voor het ras maar ook voor de vereniging. Luppo is meer dan 25 jaar voorzitter geweest van HSV De Ommelanden en sinds 2015 ook van KG Martinistad. Met veel passie, ervaring en deskundigheid heeft hij menig beginnend en ervaren lid van beide verenigingen geholpen om verder te komen en zich te ontwikkelen in de door ons zo geliefde sport. Ook niet-leden werden met net zo veel inzet geholpen. Hij was jarenlang het boegbeeld. Wie kende hem niet, alles in zijn eigen herkenbare, duidelijke stijl.  

Met zijn honden was hij succesvol, zodra de IPO 3 was gehaald werden de wedstrijden gedraaid, ook hier liet hij zijn sporen na. We zullen niet alles opnoemen, maar met Victoria van de Barbierhoeve werd hij 2 maal Nederlands Kampioen en met haar als stammoeder werd het eerst Fivelborgh nest gefokt. Met veel plezier en trots werden er 7 nestjes gefokt.

Helaas voor ons, maar heel begrijpelijk is de tijd gekomen dat Luppo een stap terug wil doen in het bestuurlijke gebeuren. In 2021 nam hij als voorzitter al afscheid van HSV de Ommelanden en afgelopen oktober was het zover dat hij ook de voorzittershamer van KG Martinistad neerlegde. Als “nieuw” bestuur zijn wij Luppo heel veel dank verschuldigd voor wat hij al die jaren voor ons heeft betekent. Niet alleen op de voorgrond, maar ook op de achtergrond. Ook mogen wij niet vergeten Luchien te bedanken, immers stond zij altijd aan Luppo’s zijde, zonder haar had hij niet zoveel tijd en energie aan de vereniging kunnen besteden.

Gelukkig zien we Luppo nog wel op het veld met zijn beide honden Fede en Yarah, stil zitten is niet aan de Kupers besteed.

Luppo bedankt voor alles!!!