Agenda

Welkom op de website van HSV de Ommelanden

Bij HSV De Ommelanden richten wij honden af volgens de IPO richtlijnen (International Prufungs Ordnung) Dit programma bestaat uit diverse onderdelen, UV, VZH, Speuren, Appel en Manwerk. Bij HSV De Ommelanden wordt op een ontspannen, maar toch serieuze manier met de hondensport omgegaan, waarbij gestreefd wordt diploma’s te behalen (zoals UV, VZH, IPO I, II en III en SpH I en II). En eventueel mee te doen aan wedstrijden.
 
HSV De Ommelanden is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen (NBG), het overkoepelend orgaan van werkhondenverenigingen in Nederland, die op haar beurt weer is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Men dient ook lid van de NBG te worden. Dit lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd (art. 2.35 BW) tenzij men het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar opzegt.
 
Onze trainingstijden zijn als volgt:
 
Woensdag 19.00-23.00 uur
 
Zondag 09.00-17.00 uur
 
Locatie: Gideonweg 21 9723 BM Groningen
 
Voor het afmelden van een training, graag even contact opnemen met Anna Rozeboom-Nolmans. Ook als u een keer langs wilt komen om eens mee te trainen, dan even contact opnemen met Anna Rozeboom-Nolmans.
 
Telnr. Anna Rozeboom-Nolmans: 06-55 37 81 93
 
Indien u niet komt speuren, dan graag even afmelden bij Anita Weekhout-Schuiterd.
 
Telnr. Anita Weekhout-Schuiterd: 06-20 70 42 53
 
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de hondensport, kom dan tijdens de training eens kijken, of neem contact met ons op via ons contactformulier, te vinden op de pagina WIE ZIJN WIJ en tabblad BESTUUR.