Geschiedenis

Het ontstaan van HSV De Ommelanden.
 
Hoe is HSV De Ommelanden ontstaan? Laat ik beginnen met eerst te vertellen dat HSV De Ommelanden tot 1991 Dobermann kringgroep de Ommelanden was. Onze voormalige kantine, die wij huurden van VDH vereniging Gideon, was gevestigd aan de Bornholmstraat tegenover de Mercedes garage. Door een brand in de beginjaren ’90 werd onze kantine verwoest,en omdat wij toch al plannen hadden in de richting van een eigen veld en kantine kwam dit in een stroomversnelling. Via de toenmalige secretaris kwamen we in contact met Lukas Klamer. Die had op dat moment een stuk grond aangekocht van de Gemeente Groningen, wat in 1e instantie bedoeld was voor kermis exploitanten. Na een paar gesprekken, en een goede afspraken gemaakt te hebben,mochten wij dit braakliggend terrein gebruiken voor een hondensportaccommodatie. Op zaterdag 5 juni 1993 is de gloednieuwe accommodatie officieel in gebruik genomen. Er zijn bergen werk verzet om te krijgen wat we nu hebben.
 
Nu iets over het ontstaan van NBG vereniging De Ommelanden. Door de coupeerproblematiek, (per 1 april 1989 mochten honden niet meer aan de oren gecoupeerd worden) liep het aantal Dobermanns behoorlijk terug. Ook was er de regel bij de rasvereniging van Dobermanns, dat binnen een straal van 10 km geen twee Dobermann kringgroepen gevestigd mochten zijn. Omdat wij moesten verhuizen werd deze regel strikt gehanteerd, en hebben wij de beslissing genomen om ons aan te sluiten bij de Nederlandse Bond voor Gebruikshonden ( NBG ). Per 1 oktober 1993 zijn we aspirant lid van de NBG geworden, wat mede betekend dat we per 1 januari 1994 een officiële NBG vereniging zijn. Op 16 oktober 1994 hebben wij onze 1e VZH examen georganiseerd.
 
Op 25 en 26 maart 1995 hebben wij onze 1e grote evenement georganiseerd, het Regiokampioenschap, wat op dat moment zijn 4e jaar inging. Van onze vereniging deden er 7 combinaties mee, een hoog aantal. Voor ons was het een vuurdoop, konden wij het aan om een dergelijk evenement waaraan 23 combinaties deelnamen, te organiseren? Welnu, het tweedaagse evenement werd een groot succes. Toen we wisten dat we dit aankonden, hebben we besloten om samen met HSV Hoogkerk, in 1996 de Individuele van de NBG met 40 combinaties in het FC-Groningen stadion te organiseren. Hier is meer dan een jaar voorbereiding aan vooraf gegaan, maar het werd een groot succes. We kregen de smaak goed te pakken want in 1997 hebben we onze 1e eigen HC-94 Lichtbokaal, een C-wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd was genoemd naar onze toenmalige hoofdsponsor. Voortbordurend op ons talent voor het organiseren van evenementen werd besloten om in 1999 zowel het Regiokampioenschap in maart met 26 combinaties te organiseren, en daarop volgend in juni 1 van de grootste wedstrijden van de NBG, de P.A. Romijnbokaal met 60 combinaties te organiseren. 1999 was dus een heel druk jaar. HSV De Ommelanden is nog steeds een bloeiende en actieve vereniging, onze leden doen mee aan wedstrijden zowel binnen de NBG als DVIN , NVBH en VDH. Als we op deze voet verder gaan, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De sfeer onder de leden is optimaal en gezamenlijk bereiden we ons altijd voor, op examens en wedstrijden.
 
Bron: Jubileum uitgave van het 10 jarig bestaan van NBG HSV De Ommelanden door Luppo Kuper.