KG Martinistad

Bij KG Martinistad richten wij honden af volgens de IGP richtlijnen (International Gebrauchshund Prufung) Dit programma bestaat uit diverse onderdelen, UV, VZH, Speuren, Appel en Manwerk. Bij KG Martinistad wordt op een ontspannen, maar toch serieuze manier met de hondensport omgegaan, waarbij gestreefd wordt diploma’s te behalen (zoals UV, VZH, IPO I, II en III en SpH I en II). En eventueel mee te doen aan wedstrijden.


KG Martinistad is aangesloten bij de Dobermann vrienden in Nederland (DVIN), de Algemene Dobermannvereniging van Nederland die op haar beurt weer is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Men dient ook lid van de DVIN te worden. Dit lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd (art. 2.35 BW) tenzij men het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar opzegt.


Onze trainingstijden zijn als volgt:
Woensdag 19.00-23.00 uur
Zondag 09.00-17.00 uur

Locatie: Gideonweg 21 9723 BM Groningen


Voor het afmelden van een training, graag even contact opnemen met Anna Rozeboom. Ook als u een keer langs wilt komen om eens mee te trainen, dan even contact opnemen met Anna Rozeboom.


Telnr. Anna Rozeboom: 06-55 37 81 93
Indien u niet komt speuren, dan graag even afmelden bij Anita Weekhout.


Telnr. Anita Weekhout: 06-20 70 42 53


Heeft u vragen of bent u ge├»nteresseerd in de hondensport, kom dan tijdens de training eens kijken, of neem contact met ons op via ons contactformulier, te vinden op de pagina WIE ZIJN WIJ en tabblad BESTUUR.