Speurvelden

Regelmatig worden artikelen gepubliceerd over Neospora. Hierbij speelt de hond een grote rol. Een groot aantal veehouders wil dan ook niet dat hondenverenigingen hun weilanden gebruiken om te speuren.

Dit heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van onze sport!

Uiteraard doen onze honden niet hun behoefte in de weilanden en mocht dit toch gebeuren dan ruimen wij dit netjes op. Echter voorzichtigheid is geboden.

Hieronder treft u een artikel aan met een uitleg wat neospora inhoudt.

Neospora
Neospora caninum is een infectie bij de hond met een parasiet die verwant is aan Toxoplasma gondii (bij katten). Deze protozoaire parasiet is in 1984 ontdekt bij de hond. Bij de hond veroorzaakt neosporose verlammingsverschijnselen en sterfte van pups. In 1989 werd in de Verenigde Staten ontdekt dat deze parasiet bij koeien verwerpen kan veroorzaken. In Nederland wordt Neospora bij 15-20 procent van de onderzochte verworpen vruchten aangetroffen en is daarmee de meest gevonden oorzaak van verwerpen. In de levenscyclus van Neospora is de hond de eindgastheer, en zijn met name het rund, maar ook paarden, schapen en geiten tussengastheer.

Verwerpen
Volwassen koeien ondervinden zelf weinig last van Neospora. Echter bij drachtige dieren wordt de vrucht vaak besmet, met name bij jonge dieren. De infectie van de vrucht kan afsterven van de vrucht veroorzaken en daarmee verwerpen, of vorming van een mummie. Verwerpen door Neospora gebeurt vaak rond 6-7 maanden dracht, maar kan ook veel eerder, waardoor de koe onregelmatig opbreekt. Ook vroeggeboorten zijn mogelijk. De meeste tijdens de dracht geinfecteerde kalveren worden echter ogenschijnlijk gezond geboren, maar zijn dan wel drager van Neospora. De nageboorte van een verwerper bevat vaak veel Neospora, waarmee een hond zich kan infecteren.

Besmetting via de baarmoeder
Koeien blijven levenslang besmet met Neospora en ze dragen de infectie tijdens de dracht vaak op hun nakomelingen over. Men gaat ervan uit dat dit bij tachtig procent van de nakomelingen van besmette koeien gebeurt. Deze manier is de belangrijkste route voor het instandhouden van de infectie op een bedrijf. Hierdoor ontstaan familielijnen (in vrouwelijke lijn) waarin de besmetting blijft. Bij pinken en vaarzen is de kans op verwerpen het grootst, daarna neemt de kans op verwerpen af, maar blijft nog steeds groter dan normaal.

Besmetting via de hond
De hond speelt een belangrijke rol in de cyclus van Neospora. Hij besmet zich door bijvoorbeeld het eten van nageboorte waarin Neospora aanwezig is. De Neospora vermeerdert zich in de hond en wordt via de ontlasting weer uitgescheiden. Als voer voor de koeien hiermee wordt verontreinigd, kan een koe zich met Neospora besmetten. Het blijkt dat besmetting vaak bij jongvee optreedt, en dat dan een gehele leeftijdsgroep (samen gehuisvest) in 1 keer is besmet.

Schade
De schade door Neospora bestaat uit verwerpen, vruchtbaarheidsstoornissen en voortijdige afvoer van probleemdieren. De schade door Neospora kan per bedrijf varieren van 500 euro per jaar gemiddeld tot meer dan 5000 euro bij een abortusstorm.